KATALOG BURAK CUKROWY 2020

Szanowni Państwo,

Buraki cukrowe to uprawa, która cieszy się w Polsce niesłabnącą popularnością. Zniesienie
kwotowania produkcji cukru uwolniło potencjał uprawy buraka, umożliwiając siew większej
liczbie polskich rolników. Dodatkowo dopłata bezpośrednia, w przypadku buraków cukrowych
oscylująca od lat wokół 1500 zł na hektar uprawy, pozwala zachować stabilność finansową,
szczególnie w tak trudnym sezonie jak ten miniony. Polska jest trzecim w Europie, po Francji
i Niemczech, największym producentem buraków cukrowych. Areał w naszym kraju od kilku lat
nieznacznie rośnie i wynosi obecnie ok. 240 tys. ha.
Ochrona uprawy buraka cukrowego nie należy do najłatwiejszych. Wiemy już, że w sezonie 2020
po raz ostatni będzie można stosować substancję czynną desmedifam, składnik wielu herbicydów,
który dzięki działaniu nalistnemu często był stosowany w ochronie plantacji. Nieznane są
losy kolejnej substancji, fenmedifamu, w tym przypadku także spodziewamy się rychłego jej
wycofania. To narzuca na nas obowiązek szukania nowych rozwiązań, dzięki którym ochrona
przed chwastami nie będzie w najbliższej przyszłości problemem. Nasze doświadczenia od lat
uwzględniały technologie oparte o inne substancje czynne, które wykazywały się równie wysoką
skutecznością działania, a poza tym były w pełni bezpieczne dla roślin buraka.
Jesteśmy świadkami pozytywnych zmian w dostępności środków do ochrony grzybobójczej.
W sezonie 2019 pojawiły się dwa nowe fungicydy z rejestracją w uprawie buraków cukrowych.
Kier 450 SC oraz Makler 250 SE to produkty, dzięki którym nie tylko lepiej będziemy chronić
plantacje przed występowaniem chwościka buraka czy innych patogenów, ale także wpłyniemy
na polepszenie kondycji roślin.

Zespół PUH Chemirol 

Pobierz Katalog Burak Cukrowy 2020

ZACHĘCAMY DO WSPÓŁPRACY

PUH Chemirol sp. z o. o., Dział Sprzedaży B2B