METODUS 650 WG

 

RODZAJ ŚRODKA: herbicyd

ZASTOSOWANIE: kukurydza

FORMULACJA: WG - środek w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

MATERIAŁY DO POBRANIA

O PRODUKCIE

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera 3 substancje czynne należące do dwóch różnych grup chemicznych o odmiennym sposobie działania na chwasty.
Mezotrion i izoksaflutol są zaliczane do inhibitorów enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę barwników fotoaktywnych co w konsekwencji prowadzi do zahamowania biosyntezy karotenoidów w
roślinach chwastów, objawiające się bieleniem liści.
Mezotrion pobierany jest głównie przez liście oraz dodatkowo przez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, izoksaflutol pobierany jest przez korzenie, kiełki i liścienie chwastów.
Pierwsze objawy działania substancji czynnych widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu.
Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.
Terbutylazyna zaliczana jest do inhibitorów procesu fotosyntezy, wywołuje w pierwszej kolejności chlorozy widoczne w szczególności w przestrzeniach między nerwami liści, a także na ich brzegach i
wierzchołkach. Terbutylazyna pobierana jest głównie poprzez korzenie chwastów i w niewielkim stopniu poprzez ich liście. Zastosowanie terbutylazyny ogranicza wschody chwastów przez 6-8 tygodni po wykonaniu zabiegu.
Dobre uwilgotnienie gleby oraz korzystne warunki dla wzrostu i rozwoju kukurydzy sprzyjają działaniu środka.

Chwasty wrażliwe:

chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku,
tobołki polne, tasznik pospolity.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

 Kukurydza

Termin stosowania:
Środek stosować przedwschodowo (BBCH 00), najpóźniej do 3 dni po siewie kukurydzy.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-250 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ZACHĘCAMY DO WSPÓŁPRACY

PUH Chemirol sp. z o. o., Dział Sprzedaży B2B