STABLIX PH

  • SUBSTANCJA CZYNNA: zawiera substancje silnie sekwestrujące kationy Ca, Mg, Fe, Al i surfaktant
  • RODZAJ ŚRODKA: adiuwant

cechy produktu

  • Sekwestruje jony wapnia i magnezu zawarte w wodzie twardej (poprawia jakość wody).
  • Zawiera niejonowy surfaktant, zwiększa przyczepność i pobranie przez rośliny.
  • Indykator pH (barwnik) ułatwia dawkowanie.
  • Dostosowuje pH cieczy roboczej do poziomu optymalnego dla większości pestycydów.

materiały do pobrania

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

  • 0,5 l

  • 1 l