Rośliny motylkowate, grubonasienne

Łubin wąskolistny