ZORRO 300 SL

  • SUBSTANCJA CZYNNA: pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 300g/1 (25,86%)
  • RODZAJ ŚRODKA: herbicyd
  • ZASTOSOWANIE: rzepak ozimy
  • FORMULACJA: SL - koncentrat do sporządzania roztworu wodnego

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

zwalczane agrofagi

#rumian polny, #maruna bezwonna, #rumianek pospolity, #przytulia czepna, #ostrożeń polny, #chaber bławatek

  • Zawiera substancję czynną, którą zalicza się do tzw. sztucznych auksyn, powoduje zahamowanie naturalnych hormonów roślin odpowiedzialnych za wzrost.
  • Wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania – opady deszczu po tym okresie nie wpływają ujemnie na działanie środka.
  • Zwalcza m.in. chabra bławatka, marunę nadmorską, przytulię czepną, idealny komponent do produktu Major 300 SL.