ZORRO 300 SL

  • SUBSTANCJA CZYNNA: pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - 300g/1 (25,86%)
  • RODZAJ ŚRODKA: herbicyd
  • ZASTOSOWANIE: rzepak ozimy
  • FORMULACJA: SL - koncentrat do sporządzania roztworu wodnego

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

zwalczane agrofagi

#rumian polny, #maruna bezwonna, #rumianek pospolity, #przytulia czepna, #ostrożeń polny, #chaber bławatek