GALAPER 200 EC

  • SUBSTANCJA CZYNNA: fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l(19,9%)
  • RODZAJ ŚRODKA: herbicyd
  • ZASTOSOWANIE: pszenica ozima żyto pszenżyto ozime jęczmień jary
  • FORMULACJA: EC - koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
  • NUMER ZEZWOLENIA: Zezwolenie MRiRW nr R - 18/2011 z dnia 02.03.2011 r., odnowione decyzją MRiRW nr R-696/2017d z dnia 27.12.2017 r.
  • CZYTAJ WIĘCEJ

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

cechy produktu

  • Doskonały oprysk do zwalczania przytulii czepnej.
  • Szybkie zwalczanie chwastów, efekt widoczny po kilku godzinach.
  • Wysoce skuteczny w zwalczaniu chwastów niższego szczebla: jasnot czy przetaczników.

zwalczane agrofagi

CHWASTY WRAŻLIWE

#chaber bławatek, #gwiazdnica pospolita, #maruna bezwonna, #poziewnik szorstki, #przytulia czepna, #rdest powojowaty, #tasznik pospolity, #tobołki polne

CHWASTY ŚREDNIO WRAŻLIWE

#fiołek polny, #jasnota purpurowa, #przetacznik perski, #samosiewy rzepaku

Film o produkcie