TRISTAR 50 SG

  • SUBSTANCJA CZYNNA: tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg)
  • RODZAJ ŚRODKA: herbicyd
  • ZASTOSOWANIE: pszenica ozima pszenżyto ozime jęczmień jary
  • FORMULACJA: SG - środek w postaci granul rozpuszczalnych w wodzie

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

zwalczane agrofagi

pszenica ozima, pszenżyto ozime:
#chaber bławatek, #gwiazdnica pospolita, #jasnota purpurowa, #jasnota różowa, #komosa biała, #maruna bezwonna, #ostrożeń polny, #przetacznik polny, #tasznik pospolity, #tobołki polne, #fiołek polny, #przytulia czepna;

jęczmień jary:
#chaber bławatek, #gwiazdnica pospolita, #maruna bezwonna, #tasznik pospolity, #fiołek polny, #jasnota różowa, #komosa biała, #tobołki polne, #przytulia czepna